Assessor Llei Segona Oportunitat

“Si sents asfixia pels teus deutes, deixa de preocupar-te, existeix una segona oportunitat”
Fases del ProcésServeis

Quin és el seu objectiu?

L’objectiu pretès per la “legislació de la segona oportunitat” bàsicament, és permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: que una persona física, tot i patir un fracàs econòmic empresarial o particular, tingui la possibilitat de tornar a encaminar la seva vida, i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai no podria acabar de satisfer.

Fases del procés

“No pateixis, t’assessorarem a les fases del procés”

Quines fases té el procés?

El procés s’ha establert en diverses fases successives, que s’activen si no s’ha assolit l’objectiu pretès a la fase anterior.

FASE 1. Sol·licitar que un Notari o el Registre Mercantil, nomeni un Mediador Concursal per tal d’arribar a un Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP)

L’acord extrajudicial de pagaments s’ha establert com un mecanisme per tal de procurar un acord entre el deutor i els seus creditors que permeti el pagament dels seus deutes d’una manera viable, amb quitances i esperes, atenent a les limitacions del deutor sol·licitant i les seves circumstàncies personals, econòmiques i familiars.

Suposa permetre una “segona oportunitat” per aquells deutors, que d’una altra manera, veurien frustrada la possibilitat de refer la seva vida després d’haver patit un fracàs econòmic i financer, per aplicació de l’art. 1911 del Codi Civil, que fins l’entrada en vigor d’aquest mecanisme legislatiu, generava una clara discriminació entre el fracàs econòmic de les persones físiques i el de les persones jurídiques.

FASE 2. Sol·licitar el concurs consecutiu de creditor davant d’un Jutjat Civil o Mercantil

En cas que no s’arribi a assolir l’Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP), procedeix el concurs consecutiu en Jutjat civil o mercantil. En aquest procediment, l’Administrador Concursal designat pel Jutjat, liquidarà els actius del deutor i pagarà els seus deutes fins on arribi la tresoreria del concurs.

FASE 3. Sol·licitar del mateix Jutjat el “BEPI”, és a dir, l’exoneració o ¨perdó judicial¨ dels teus deutes

L’art. 178 bis LC recull els requisits que s’han acomplir per poder arribar al supòsit d’obtenció del benefici d’exoneració del passiu insatisfet (“BEPI”). El Jutge, és, qui a la vista de l’expedient, resoldrà respecte d’aquest extrem, sent convenient realitzar el procés amb la màxima professionalitat i pulcritud, per tal de que arribat aquell moment quedi demostrada la ¨BONA FE¨ del deutor que vulgui optar al “BEPI”.

Serveis

“Mai caminaràs sol”

A “asesorleysegundaoportunidad.com” tractaràs amb professionals propers que t’informaran dels requisits necessaris per tramitar el procés, t’assistiran per posar en marxa el teu expedient AEP, s’encarregaran del seu seguiment i t’assessoraran, si s’escau, a les següents fases, per tal que no et sentis sol.

 

“Si vols que ens encarreguem del teu expedient, comença omplint aquest senzill formulari”

  Has estat condemnat en sentència ferma per delicte contra el patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els 10 anys anteriors?

  No

  Lamentablement de conformitat a l'art.231.3 LC no podem ajudar-te a formular sol·licitud per assolir AEP

  Estimació de l'import global dels deutes:

  Nombre de creditors:

  Estimació de l'import global de la valor dels béns i drets:

  Indiqui si és titular de béns immobles i el seu valor aproximat:

  *Camps obligatoris


  El registre en aquest web implica l'acceptació de la seva Avis Legal

  Testimonis

  En aquest apartat, es recullen diversos testimonis de persones que van acudir als serveis de Assessor Llei de Segona Oportunitat:

  Mi experiencia con Ojeda Economistas, es más que satisfactoria. En mi caso nos han gestionado y asesorado en todo lo relativo a la Ley de la Segunda Oportunidad. Un gran equipo de personas y profesionales. 100% recomendable.

  Carles Llavaneras

  Se me ha pedido una breve opinión acerca de Ojeda Economistes.

  Es difícil resumir en pocas palabras lo que ha significado para mi, haber conocido este equipo profesional.

  Quizás la tranquilidad que sentí, por la confianza inspirada, fue uno de los aspectos más importantes para mi.

  Lo trataré de sintetizar en el siguiente párrafo:

  Conocí la existencia de Ojeda Economistes por casualidad, en un momento en que me encontraba absolutamente desesperado enfrentado a embargos, deudas y pérdida de patrimonio.

  La profesionalidad, el conocimiento de los mecanismos legales y la templanza en la gestión de mi caso, por parte del Bufete, dio un vuelco total a mi situación personal, permitiendo recuperar mi vida normal.

  Desde el primer momento sentí que mi situación era comprendida y que recibía una información veraz. Esto generó una sensación de confianza que fue aumentando en la medida que el proceso avanzaba y se solucionaba.

  Me siento muy afortunado de haber coincidido con este equipo de profesionales.

  Jorge Salamanca Lewis

  Acudí al despacho por recomendación de un familiar, son muy profesionales y totalmente recomendable. Tengo que decir que han sido muy claros y atentos desde el inicio, en todo momento me han explicado cómo iría el proceso y las posibles variables que podrían darse. Gracias por el trabajo bien hecho

  Núria Rodriguez Florensa