Assessor Llei Segona Oportunitat

“Si sents asfixia pels teus deutes, deixa de preocupar-te, existeix una segona oportunitat”
També per a EmpresesTruca'ns

Quin és el seu objectiu?

L’objectiu pretès per la “llei sobre segona oportunitat” bàsicament és permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: que una persona, malgrat un fracàs econòmic empresarial o particular, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i fins i tot d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai no podrà satisfer.

No et preocupis, t’assessorem al llarg de l’expedient judicial

La Llei proporciona una “segona oportunitat” aquells deutors de bona fe que no poden atendre puntualment els seus deutes, que, sense aquest mecanisme legislatiu, veurien frustrada la possibilitat de refer la seva vida després d’un fracàs econòmic i financer, per aplicació de l’art. 1911 Codi Civil, que fins ara generava una clara discriminació entre el fracàs econòmic de persones i el de les empreses.

Empreses

També assessorem aquelles empreses que es trobin en dificultats financeres (insolvència actual, imminent o probable), preparant un pla de reestructuració que permeti superar la seva situació.

En aquells supòsits en què la viabilitat de l’empresa no és possible, estem facultats per presentar sol·licitud de declaració de concurs, acompanyant en tot el procés judicial, fins a la conclusió.

Evolució de la LLEI

Des de l’aprovació de la llei sobre segona oportunitat, el 2015, han estat molts els ciutadans que s’han beneficiat d’aquest mecanisme legislatiu. La norma ha patit una gran evolució des del primer redactat.

El BOE de data 6 de setembre del 2022 va publicar la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020.

La Llei 16/2022 (“nova Llei Concursal”) regula l’exoneració dels deutes de manera més clara i eficient, atès que prescindeix de l’etapa prèvia de mediació concursal que contemplava l’anterior redactat de la Llei.

Els articles 486 i següents del TRLC recullen els requisits sota els quals es pot arribar a donar el supòsit de obtenir l’exoneració del passiu insatisfet (“EPI”). El jutge és qui, a la vista de l’expedient judicial, resoldrà sobre aquest extrem, per la qual cosa convé analitzar cada cas en concret, ia la vista de la situació que existeixi, encarar-ne la tramitació amb la màxima professionalitat i pulcritud, a fi que en aquell moment quedi demostrada la “BONA FE” del deutor que vulgui optar pel “EPI”.

Serveis

“Mai caminaràs sol”

A “asesorleysegundaoportunidad.com” tractaràs amb professionals propers que t’informaran dels requisits necessaris per tramitar l’expedient judicial, estudiaran el teu cas, t’assistiran per posar en marxa la seva tramitació, s’encarregaran del seu seguiment i t’assessoraran en el procediment, perquè no et sentis sol@.

 

Si vols que ens ocupem del teu expedient judicial, comença emplenant aquest senzill formulari

  ¿Has sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores?

  No

  Lamentablemente de conformidad al art.231.3 LC no podemos ayudarte a formular solicitud para alcanzar AEP

  Estimación del importe global de las deudas:

  Número de acreedores:

  Estimación del importe global del valor de los bienes y derechos:

  Indique si es titular de bienes inmuebles y su valor aproximado:

  *Campos obligatorios


  El registro en esta web implica la aceptación de su Aviso Legal

  Testimonis

  En aquest apartat, es recullen diversos testimonis de persones que van acudir als serveis de Assessor Llei de Segona Oportunitat:

  Mi experiencia con Ojeda Economistas, es más que satisfactoria. En mi caso nos han gestionado y asesorado en todo lo relativo a la Ley de la Segunda Oportunidad. Un gran equipo de personas y profesionales. 100% recomendable.

  Carles Llavaneras

  Se me ha pedido una breve opinión acerca de Ojeda Economistes.

  Es difícil resumir en pocas palabras lo que ha significado para mi, haber conocido este equipo profesional.

  Quizás la tranquilidad que sentí, por la confianza inspirada, fue uno de los aspectos más importantes para mi.

  Lo trataré de sintetizar en el siguiente párrafo:

  Conocí la existencia de Ojeda Economistes por casualidad, en un momento en que me encontraba absolutamente desesperado enfrentado a embargos, deudas y pérdida de patrimonio.

  La profesionalidad, el conocimiento de los mecanismos legales y la templanza en la gestión de mi caso, por parte del Bufete, dio un vuelco total a mi situación personal, permitiendo recuperar mi vida normal.

  Desde el primer momento sentí que mi situación era comprendida y que recibía una información veraz. Esto generó una sensación de confianza que fue aumentando en la medida que el proceso avanzaba y se solucionaba.

  Me siento muy afortunado de haber coincidido con este equipo de profesionales.

  Jorge Salamanca Lewis

  Acudí al despacho por recomendación de un familiar, son muy profesionales y totalmente recomendable. Tengo que decir que han sido muy claros y atentos desde el inicio, en todo momento me han explicado cómo iría el proceso y las posibles variables que podrían darse. Gracias por el trabajo bien hecho

  Núria Rodriguez Florensa